Quạt Asia

Danh sách Hiển thị: Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
0

Kiểu: Quạt hộp trung Sải cánh: 30 cm Điện áp sử dụng: 220V / 50Hz Công suất: 40W Lưu lượng gió: .....

0

Kiểu: Quạt hộp trung Sải cánh: 30 cm Điện áp sử dụng: 220V / 50Hz Công suất: 40W Lưu lượng gió: .....

0

Kiểu: Quạt hộp lớn Sải cánh: 40 cm Điện áp sử dụng: 220V / 50Hz Công suất: 45W Lưu lượng gió: 50.....

0

Kiểu: Quạt hộp lớn Sải cánh: 40 cm Điện áp sử dụng: 220V / 50Hz Công suất: 45W Lưu lượng gió: 50.....

0

Kiểu: Quạt treo tường Số cánh quạt: 3 cánh Sải cánh: 40 cm Điện áp sử dụng: 220V / 50Hz Xuất xứ:.....

0

Kiểu: Quạt treo tường Số cánh quạt: 3 cánh Sải cánh: 40 cm Điện áp sử dụng: 220V / 50Hz Xuất xứ:.....

0

Kiểu: Quạt treo tường cao cấp có remote Số cánh quạt: 3 cánh Sải cánh: 40 cm Điện áp sử dụng: 220.....

0

Kiểu: Quạt treo tường Số cánh quạt: 3 cánh Sải cánh: 40 cm Điện áp sử dụng: 220V / 50Hz Xuất xứ:.....

0

Kiểu: Quạt treo tường Số cánh quạt: 3 cánh Sải cánh: 40 cm Điện áp sử dụng: 220V / 50Hz Xuất xứ:.....

0

Kiểu: Quạt treo tường Số cánh quạt: 3 cánh Sải cánh: 40 cm Điện áp sử dụng: 220V / 50Hz Xuất xứ:.....

0

Kiểu: Quạt treo tường Số cánh quạt: 3 cánh Sải cánh: 40 cm Điện áp sử dụng: 220V / 50Hz Xuất xứ:.....

0

Kiểu: Quạt treo tường Số cánh quạt: 3 cánh Sải cánh: 45 cm Điện áp sử dụng: 220V / 50Hz Xuất xứ:.....