Quạt Senko

Danh sách Hiển thị: Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
0

Kiểu: Quạt bàn B2 Mini thích hợp dùng cho trẻ em Sải cánh: 20 cm Điện áp sử dụng: 220V / 50Hz Côn.....

0

Kiểu: Quạt bàn B3 Sải cánh: 30 cm Điện áp sử dụng: 220V / 50Hz Công suất: 47W Xuất xứ: Việt Nam .....

0

Kiểu: Quạt bàn B4 XI Sải cánh: 40 cm Điện áp sử dụng: 220V / 50Hz Công suất: 47W Xuất xứ: Việt N.....

0

Kiểu: Quạt bàn B3 Lào Sải cánh: 30 cm Điện áp sử dụng: 220V / 50Hz Công suất: 47W Xuất xứ: Việt .....

0

Kiểu: Quạt bàn B4 Sải cánh: 40 cm Điện áp sử dụng: 220V / 50Hz Công suất: 47W Xuất xứ: Việt Nam .....

0

Kiểu: Quạt bàn đảo (Quạt hộp) Số cánh quạt: 5 cánh Sải cánh: 20 cm Điện áp sử dụng: 220V / 50Hz .....

0

Kiểu: Quạt bàn đảo (Quạt hộp) Số cánh quạt: 3 cánh Sải cánh: 40 cm Điện áp sử dụng: 220V / 50Hz .....

0

Kiểu: Quạt bàn đảo (Quạt hộp) Số cánh quạt: 3 cánh Sải cánh: 30 cm Điện áp sử dụng: 220V / 50Hz .....

0

Kiểu: Quạt bàn đảo (Quạt hộp) Số cánh quạt: 6 cánh Sải cánh: 30 cm Điện áp sử dụng: 220V / 50Hz .....

0

Kiểu: Quạt hút âm trần Số cánh quạt: 6 cánh Sải cánh: 15 cm Kích thước chừa lỗ tường: 20 cm Điện.....

0

Kiểu: Quạt hút âm trần Số cánh quạt: 5 cánh Sải cánh: 20 cm Kích thước chừa lỗ tường: 25 cm Điện.....

0

Kiểu: Quạt hút âm trần Số cánh quạt: 6 cánh Sải cánh: 25 cm Kích thước chừa lỗ tường: 30 cm Điện.....