Thông Tin Mua Hàng

Khách hàng khi mua sắm website của chúng tôi, quý khách vui lòng thực hiện thao tác đặt hàng và giao hàng theo quy trình sau:

Cách 1: Mua và thanh toán trực tiếp tại cửa hàng:

    Bước 1: Khách hàng đặt hàng; cung cấp thông tin đầy đủ, xác thực
    Bước 2: Kytai.com xác thực đơn hàng
    Bước 3: Kytai.com xác nhận thông tin khách hàng (điện thoại, tin nhắn, email)
    Bước 4: Khách hàng đến cửa hàng nhận hàng và thanh toán

Cách 2: Thanh toán sau:

    Bước 1: Khách hàng đặt hàng; cung cấp thông tin đầy đủ, xác thực
    Bước 2: Kytai.com xác thực đơn hàng
    Bước 3: Kytai.com xác nhận thông tin khách hàng (điện thoại, tin nhắn, email)
    Bước 4: Kytai.com chuyển hàng
    Bước 5: Khách hàng nhận hàng và thanh toán

Cách 3: Thanh toán trước qua hệ thống ngân hàng (hiện tại chưa áp dụng cách này)

    Bước 1: Khách hàng đặt hàng, cung cấp thông tin đầy đủ, xác thực
    Bước 2: Khách hàng thanh toán trước
    Bước 3: Kytai.com kiểm tra đơn hàng, thanh toán sau đó gửi hàng theo thông tin quý khách đã cung cấp trong đơn hàng
    Bước 4: Khách hàng nhận hàng và kiểm tra hàng hóa

Trong trường hợp khách hàng cần kiểm tra tình trạng đơn hàng của mình, khách hàng có thể kiểm tra bằng cách truy cập vào Lịch sử đặt hàng và nhập thông tin số điện thoại đã đặt hàng để kiểm tra tình trạng đơn hàng của mình.

Trường hợp khách hàng muốn chỉnh sửa thông tin, khách hàng thông báo cho chúng tôi qua số điện thoại 0913 170 390.